eFotbal premiership milujufotbal fotbal.hattrick.cz golfdigest probasket sportwin dokonalazena

Řehák, Schůt, Wermke vers. Most | Fotbal.HATTRICK.cz

Trojnásobná porce fotbalového čtení

Řehák, Schůt, Wermke vers. Most

📁 Aktuálně, Domácí fotbal, Homepage, Topstory 🕔21.11.2016

rozhodci_ilustracni_fifa_com

Všechny tři hráče pojí stejný osud, v minulosti působili v klubu FK Baník Most 1909, a.s., který ovšem neplnil povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s těmito hráči, když jim nevyplácel dohodnuté měsíční odměny.

Fotbalisté se proto obrátili za účelem uplatnění svého nároku na Sbor rozhodců FAČR, který jim dal za pravdu a rozhodl v jejich prospěch.

  • Petr Řehák – sp. zn. 42/15 – rozhodnutí SR FAČR ze dne 16. 5. 2016
  • Lukáš Schůt – sp. zn. 38/15 – rozhodnutí SR FAČR ze dne 9. 5. 2016
  • Roman Wermke – sp. zn. 34/15 – rozhodnutí SR FAČR ze dne 21. 6. 2016

Součástí rozhodnutí je u případů pánů Řeháka a Schůta i 15denní lhůta na zaplacení částek ode dne nabytí právní moci rozhodčího nálezu, v případě pana Wermkeho byla lhůta 3 dny.

Zástupce odpůrce pan Anton Stehlík přislíbil zaplacení částky do konce měsíce července 2016. Dne 27. 7. 2016 zaslal pan Stehlík fotokopii výpisu z bankovního účtu, kterou dokládal, že peníze poslal na bankovní účet advokátní kanceláře s tím, že ta je má následně poslat na účty navrhovatelů. Navrhovatelé proto ve stejný den podepsali prohlášení o bezdlužnosti. Peníze ale na účet nedorazily, o čemž byl klub informován. Ten situaci vysvětloval tvrzením, že mu transakci nepovolil finanční úřad. Pan Stehlík poté jako zástupce odpůrce uhradil ve prospěch hráčů celkovou částku 50.000,- Kč se slovy, že další finanční prostředky v současné době nemá. Tato suma byla následně poměrně rozdělena mezi všechny tři klienty.

Vzhledem k tomu, že zbývající částky nebyly klientům uhrazeny, byly podány ve všech případech 10. 8. 2016 Návrhy na výkon rozhodnutí v souladu s § 69 Procesního řádu FAČR, na kterou FAČR zareagovala tak, že nás odkázala na Mostecký fotbalový klub a město Most a to z důvodů uvedených níže.

Dne 18. 10. 2016 pak byly odeslány výzvy na zaplacení na adresu Mosteckého fotbalového klubu, o. p. s., právnické osoby, na kterou byly převedena práva a povinnosti člena FAČR, a také na adresu zakladatele této společnosti, statutárního města Most. Na základě převodu je Mostecký fotbalový klub, o. p. s. povinen zajistit plnění a dodržování podmínek, mezi něž patří také plnění povinností vyplývajících z Veřejného příslibu přistoupení k dluhu ze dne 26. 7. 2016, o čemž nás informovala prostřednictvím Mgr. Kristýny Loužilové sama Fotbalová asociace v emailu z 20. 10. 2016.

Je třeba dodat, že FAČR udělil v tomto případě výjimku ze zákazu převodu členských práv a povinností v souladu s článkem 14 odst. 2, přestože klub neměl vypořádané dluhy vůči svým hráčům a ty tak přešly na MFK, o. p. s.

Město Most na Výzvu zareagovalo odpovědí ze dne 1. 11. 2016 tak, že nárok hráčů popírá a hodnotí ho jako neoprávněný. MFK na výzvu nezareagoval vůbec.

Tento souhrn byl s žádostí o sjednání nápravy adresován i generálnímu sekretáři FAČR Mgr. Rudolfovi Řepkovi. Odpověď s vyjádřením k celé věcí ale zatím bohužel nepřišla.

Město Most bylo vyzváno k uhrazení dlužných částek ještě jednou, přičemž byly zdůrazněny argumenty, které dokládají nárok hráčů. Město Most ale svým dopisem z 10. 11. 2016 nárok hráčů s odkazem na podepsaná čestná prohlášení, která byla předložena při převodu členských práv z FK Baník Most 1909, a.s. na MFK, zamítlo i podruhé. Tato čestná prohlášení ale byla podepsána v závislosti na předložené potvrzení o provedení platby a hráči se tak zcela logicky domnívali, že jim peníze byly vyplaceny. Bezdlužnost popřel svým jednáním i pan Stehlík, když zaplatil hráčům 50.000,- a potvrdil, že existují i další dlužné částky. Toto ale město Most nebralo vůbec v potaz.

-red-

Sdílejte tento článek
Hattrick_banner_638x100px

Nové číslo právě v prodeji

2016/01

Zavřít
Google+
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace